MAC ETO - Abátor

Od roku 1992 vyrábíme systémy pro řízenou katalytickou oxidaci postprocesního etylenoxidu ze sterilizačních přístrojů na bázi principu katalyzátorů Donaldson tzv. abátory.

 MAC ETO-Abator M50

 


  •  zpracování etylenoxidu katalytickou oxidací
  •  ekonomický a čistý provoz
  •  široký rozsah zpracovaného objemu plynů
  •  plně automatizované řízení provoz

 

MAC ETO-Abator M50  

 

Abátor využívá katalytickou oxidační technologii k přeměně etylenoxidu na vodní páru a oxid uhličitý. Z principu katalytického systému vyplývá jeho ekonomický a extrémně čistý provoz. Nejsou vytvářeny řádné toxické ani chemické odpady. Použité katalyzátory likvidují více než 99.99% etylenoxidu, který je v odpadním plynu obsažen. Účinnost 99.9% je zaručena v koncentrovaném výstupu ze sterilizátorů a ostatních emisních výstupech s nízkou koncentrací emisí. Ve srovnání s ostatními technologiemi pro řízenou emisi je abátor velmi nenáročný na údržbu, která představuje pouze periodickou výměnu filtru vstupního vzduchu.

Katalytické jednotky jsou navrženy pro nepřetržitý provoz nejméně 3 – 5 let. Abátor je schopen zpracovávat součastně odpadní etylenoxid, vystupující z obou výstupů v nízké i vysoké koncentraci. Řízeni procesu je zajišťované PLC logikou v bezobslužném provozu, nebo manuálním řízením obsluhou. V případě bezobslužného provozu muže být řízen prostřednictvím sterilizátoru. Tyto přednosti staví abátor do čela technologií pro řízenou kontrolu emisních odpadů. Splňuje veškeré požadavky evropských i českých předpisů a norem.

Nabízíme ucelenou řadu modelů, které jsou kompatibilní se sterilizátory o objemu komor od 100 do 40 000 l, včetně různých sterilizačních / aeračních konfigurací.

Standardní modely abátoru v současnosti zahrnují malé (nemocniční) jednotky, tj. ETO - Abátor M 50, M 100 a M 200 a průmyslové jednotky, tj. M 500 a větší. Průmyslové jednotky jsou navrhovány dle specifických požadavku zákazníka.